top of page

PRAKTISCHE HULP

UITGELICHT

seniorweb.jpg

Versa Welzijn - Vrijwillige thuishulp

Het kan gebeuren dat u hulp nodig heeft, maar niet terug kunt vallen op iemand uit uw omgeving. Of dat externe hulp niet haalbaar of betaalbaar is. Wij kijken graag of een van onze vrijwilligers u kan helpen. Bijvoorbeeld bij: vervoer en/of begeleiding bij bezoek aan familie, huisarts, ziekenhuis, boodschappen doen, eenvoudige klusjes in of om het huis, lichte tuinwerkzaamheden, hulp bij computervragen of vriendschappelijk contact, bijv. wekelijks bezoek of een uitstapje maken.
Een ‘maatje’ voor een mantelzorger: een luisterend oor of samen iets ondernemen of op
vaste tijden de taak van een mantelzorger overnemen, zodat deze even vrijaf heeft (respijtzorg).

E: asol@versawelzijn.nl
T: 06-13965625

seniorweb.jpg

Rode Kruis Gooi & Vechtstreek

Vrijwilligers van het Rode Kruis staan klaar om te helpen als dat nodig is. Je komt ons tegen bij grote evenementen waar we al jaren EHBO leveren. Met de EHBO-app en cursussen op maat zorgen we dat nog meer mensen eerste hulp kunnen verlenen. Wij helpen kwetsbare mensen met bevorderen van zelfredzaamheid, zodat zij zich sterker en veiliger voelen. En we willen respect en hulpbereid bevorderen zodat in tijden van nood niemand er alleen voor staat.

E: gooienvechtstreek@redcross.nl
T: 0356922622

seniorweb.jpg

Voedselbanken Gooi & Omstreken

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Wilt u weten of u voor een voedselpakket in aanmerking komt?
1. U kunt op woensdag tussen 09.30 en 11.00 uur het inloopspreekuur van het ambulante team bezoeken. Adres: Versa Welzijn, Papelaan 99, 1382 RK Weesp. Telefoon: 035-6231100
2. U kunt contact opnemen met de sociaal coördinator van de afdeling Klantenadministratie (zie hieronder voor contactgegevens

Hulp bieden?
Levensmiddelen kunt u na telefonisch overleg inleveren op donderdag tussen 12.30 en 13.00 uur.

Uitgiftepunt Weesp
Donderdag van 13.30 tot 14.30 uur Grote Kerk: ingang Waagplein tegenover huisnummer 7, Weesp

E: soc.coordinator@voedselbankgooi.nl
T: 035-5267096

seniorweb.jpg

Kookgroep Weesp

Wij bezorgen wekelijks op woensdag vanuit Fort Ossenmarkt een gratis gezonde maaltijd voor kwetsbare stadsgenoten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We hopen dat we hen met een praatje en een voedzame en gezonde maaltijd een hart onder de riem steken.

bottom of page