top of page

MAATJE

seniorweb.jpg

De Regenbooggroep

De Regenboog Groep biedt maatjes voor Oekrainers, economisch daklozen en mensen met multiproblematiek, bij eenzaamheid, participatie en zoeken naar huisvesting.

T: 020-531 76 00

seniorweb.jpg

Handjehelpen

Ons vrijwilligerswerk is gericht op sociaal contact voor een langere periode. De vrijwilligers en stagiaires zetten zich graag in voor anderen. Zij kunnen ondersteuning bieden in de thuissituatie van kinderen, volwassenen en ouderen met een beperking, chronische ziekte of gedrag dat om extra aandacht vraagt. Dit doen zij momenteel zowel digitaal als fysiek. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het uitoefenen van een hobby, samen een praatje maken met een kop koffie erbij, een (online) spelletje doen of samen koken.

Onze ondersteuning, het inzetten van vrijwilligers en stagiaires in de thuissituatie, gaat in deze tijd gelukkig wel door met de RIVM maatregelen in acht nemend. Daarnaast is vanuit Handjehelpen het belmaatjesproject opgezet, waarbij een maatje wekelijks op een afgesproken moment belt en een luisteren oor biedt of juist een gezellig praatje maakt.
Een koppeling is maatwerk, waarbij wij de wensen en behoeften van de hulpvrager centraal stellen.

E: info@handjehelpen.nl
T: 030 2632950

seniorweb.jpg

Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek

Het Maatjesproject verbindt mensen en de maatschappij. We zetten ons, samen met onze vrijwilligers, op aanvraag in voor mensen met psychosociale, psychiatrische en lichamelijke beperkingen. We nemen iedereen serieus en kijken naar wat mensen wél kunnen. Onze opdracht is om mensen te activeren inhoud en vorm te geven aan hun bestaan. Zodat ze mee doen aan de samenleving en niet wegzinken in eenzaamheid en een isolement. We zijn er en steken onze hand uit; persoonlijk, dichtbij en laagdrempelig.
In Coronatijd bieden wij belmaatjes en boodschappenmaatjes.

E: info@maatjesprojectgooi.nl
T: 035-6400061
www.maatjesprojectgooi.nl

seniorweb.jpg

Versa Welzijn -Thuishulp/ maatjes

Voel je je wel eens eenzaam? Zoek je een vriendschappelijk maatje? Wil je graag iets gezelligs doen met iemand? Of vaker bezoek krijgen? De Vrijwillige Thuishulp (VTH) van Versa Welzijn kan je in contact brengen met een ‘maatje’. Maatjes bieden gezelschap én een luisterend oor. Er zijn maatjes voor mensen die zich eenzaam voelen, een beperking hebben, of mantelzorger zijn.

E: swognum@versawelzijn.nl
T: 06 - 20311867

bottom of page