OVERIG

UITGELICHT

seniorweb.jpg

Kerken en Moskeeën

Kerken en moskeeën kunnen hulp bieden bij zingeving en levensvragen.
In coronatijd kunnen zij steun bieden bij zorgen rondom ziekte of financiën.

Evangelische Gemeente te Weesp
We bieden hulp bij zingeving en levensvragen vanuit een Christelijke visie.

E: ghvanemmerik@gmail.com
T: 06-14374358
http://evangelischegemeenteweesp.org/

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond
Een kerk waarin je leeftijdsgenoten en andere generaties ontmoet.
In deze geloofsgemeenschap wordt in woord en daad uiting gegeven aan onze gezamenlijke zoektocht naar God.
E: scriba@pgwd.nl
T: 0294 -450 041

Mimar Sinan Moskee Weesp
Achtergracht 7, 1381 BK Weesp
T: 0294-419 440

Assoena Moskee Weesp
M. Nijhoffstraat 1A, 1382 TR Weesp
T: 0294-772 943

seniorweb.jpg

Weesp Dementievriendelijk

In een dementievriendelijke gemeente kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk mee blijven doen in de gemeenschap; hebben de inwoners, organisaties, winkels etc. kennis van dementie en kunnen daardoor op een zorgvuldige manier met mensen met dementie omgaan; maakt de gemeente begeleiding op maat mogelijk voor mensen met dementie.

In Weesp is een werkgroep actief die probeert om Weesp zo dementievriendelijk te maken. De werkgroep Dementievriendelijk Weesp komt elke 6 weken bij elkaar. De werkgroep heeft een aantal activiteiten gehad in Weesp, maar richt zich in de aankomende jaren vooral op verbetering van de omgeving van de dementerende oudere.

E: weespdementievriendelijk@gmail.com
T: 06-25010513, Ton Koot

seniorweb.jpg

Versa Vrijwilligerscentrale Weesp

Wil je zinvol bezig zijn, nieuwe mensen ontmoeten en/ of iets voor een ander betekenen? Dan is vrijwilligerswerk echt iets voor jou! Op www.vcweesp.nl staan altijd de laatste vacatures.

E: info@vcweesp.nl
T: 06 - 82 60 59 87

seniorweb.jpg

VluchtelingenWerk Weesp

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Wij zijn een onafhankelijke organisatie die zich met 13.000 vrijwilligers inzet voor de bescherming van mensen die huis en haard moesten verlaten vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. VluchtelingenWerk begeleidt hen vanaf het moment van binnenkomst tot en met hun integratie in de Nederlandse samenleving.

E: tpinkster@vluchtelingenwerk.nl
T: 0294-266055

seniorweb.jpg

KBO-PCOB Ouderenbond

KBO-PCOB is de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Wij maken ons sterk voor een samenleving
waarin senioren volwaardig kunnen meedoen op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.
In Weesp organiseren wij gezamenlijke activiteiten en trekken samen op in de lokale belangenbehartiging.
Leden krijgen tien keer per jaar het ledenmagazine.

KBO: Nel van Dijk, gerardennelvandijk@gmail.com 0294-419890
PCOB: Nelly Vogel, vechtvogel@hetnet.nl 0294-412119

seniorweb.jpg

Viore, leven met kanker

Viore is een inloop-, activiteiten- en informatiecentrum voor iedereen die leeft met kanker: (ex-)kankerpatienten, naast en nabestaanden. Viore staat open voor de hele regio (ook voor Weespers). Niet uw ziekte, maar u staat centraal. Onze vrijwilligers bieden u een luisterend oor. Viore heet u graag welkom en is iedere werkdag geopend van 10-16 uur.

info@viore.org - 035-6853532